Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2017

-Wszyscy ciągle tracimy różne ważne dla nas rzeczy - mówi, gdy telefon milknie. - Ważne okazje, możliwości, doznajemy uczuć, których nie da się odwrócić. Na tym między innymi polega znaczenie życia. Lecz w naszych głowach, przypuszczam, że to jest w naszych głowach, znajduje się niewielki pokój do gromadzenia takich rzeczy jako wspomnień. Na pewno wygląda jak pokój z księgozbiorem tej biblioteki. I żeby dokładnie poznać stan własnego serca, musimy ciągle katalogować zbiory w tym pokoju. Trzeba też tam sprzątać, wietrzyć, zmieniać wodę w wazonach z kwiatami. Innymi słowy, będziesz wiecznie żył we własnej bibliotece."
— Haruki Murakami – Kafka nad morzem
Reposted bycytatyquotesfuckyeahliteraturaLibrarians
2417 3219 400
Jeśli nie umiesz latać, biegnij. Jeśli nie umiesz biegać, chodź. Jeśli nie umiesz chodzić, czołgaj się. Ale bez względu na wszystko – posuwaj się naprzód.
— Martin Luther King
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaicetea123 icetea123
1695 3b6f 400
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
7451 32b3 400
Reposted fromdoener doener vianyaako nyaako
Pedro Rangel, Porto
Reposted fromshakeme shakeme vianiskowo niskowo
Reposted fromMoonTide MoonTide vianiskowo niskowo
Reposted fromgabor gabor vianiskowo niskowo
8166 6c4b 400
Reposted from0 0 vianiskowo niskowo
8040 1581
Reposted fromministerium ministerium vianiskowo niskowo
4823 8523 400
Reposted fromJosette Josette viabadassfromhell badassfromhell

August 18 2017

Świat jest pokręcony i przez to powstaje trójwymiarowa głębia. Jak ktoś chce mieć wszystko proste, powinien żyć w świecie opartym na ekierce.
— Haruki Murakami – Kafka nad morzem
Reposted bybadassfromhellcytatyquotesfuckyeahliteraturaniskowosentymentalnamadadreambadbloodperfectsensewikslottibluebellsleepingsicknesswelcometowonderlandelusivemadriddsentymentalna
8056 8f87 400
Reposted fromkostuchna kostuchna viaMsChocolate MsChocolate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl