Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2016

To wcale nie jest paradoks - najlepiej widzi się życie, mimo wszystko, tylko z jednego okna.
— Francis Scott Fitzgerald – Wielki Gatsby
Reposted bycytatyelarennekitsuneudonczarnylistopadmyinstantneedszmaylovesweetsasylopathavepijekawe
Reposted fromshakeme shakeme viazupson zupson
4926 c265 400
Reposted fromhermina hermina viacurlydreamer curlydreamer
Reposted frommasamiel masamiel viastrzepy strzepy
0594 1c6b 400
Reposted fromkarmacoma karmacoma viadzony dzony
Bóg broni Cię w bitwach, o istnieniu których nawet nie masz pojęcia.
— Toby Mac
9600 3d57 400
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamiamor miamor
9985 e698 400
Reposted fromFienrira Fienrira viaundine undine
Play fullscreen
Reposted fromseekat seekat viazupson zupson
8780 8ec9 400
Reposted frommartynkowa martynkowa viamiamor miamor
0770 3aa8 400
Reposted frommiki77 miki77 viamyselfwonderland myselfwonderland
6846 eee8 400
- Bóg dociera do nas przez nasze sny. Sny dają nam wskazówki, wzmacniają nas, leczą i uzdrawiają dusze.
- O ile poznamy ich znaczenie (...) sen nie objaśniony jest jak list otrzymany, a nie przeczytany.
— Andrzej Sapkowski "Lux perpetua"
Gdy jesteś, to wcale nie mam ochoty skakać do sufitu ze szczęścia, ale czuję w sobie ogrom wewnętrznego spokoju. Gdy jesteś, to nagle wszystko wydaje się być na właściwym miejscu, a ja mam wrażenie, że wracam do domu po długiej podróży.
Reposted fromlittlefool littlefool vianyaako nyaako
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl