Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2016

Powinnaś się wystrzegać smutku. Smutek graniczy z nienawiścią. Pozwól to sobie powiedzieć. Przekonałem się o tym. Jeśli przejmiesz się czyjąś rozpaczą - myśląc, że tego kogoś od niej uwolnisz, jeśli będziesz ją z nim dzieliła - wypełnisz się nią sama.
— Michael Ondaatje – Angielski pacjent
Reposted bycytatywikspouleroversensitivencmsptoniewszystkoprzeblyskiOkruszekitmakesmecalmdeath-is-my-friendthames-tripczekoladowezatraceniecohrdrobnym-maczkiembanshelubiedarksideallblackeverythingdzikusowskaSmilePleaseCheshire-Cathopelesswandererkixmhsapliszkaplocepasserpani-magdalenaoczywisciesizarimgonnaleaveyou
Play fullscreen
And just like that
All I breathe
All I feel
You are all for me
Reposted fromlubimylatac lubimylatac
2311 4836 400
Reposted fromtwice twice viairmelin irmelin
0330 40e0 400
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viairmelin irmelin
Reposted fromlaserpony laserpony viairmelin irmelin
Play fullscreen
Reposted frompureshe pureshe
8091 6806 400
Reposted fromrol rol vialovelythings lovelythings
Kobiety chcą aby to mężczyzna chciał i to pokazał.
— PokoLENIE IKEA - PIOTR C.
Reposted frompanikea panikea viastrawberriest strawberriest
1479 39f6 400
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viazucha zucha
3066 4876 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazucha zucha
5187 7801 400
*o*
Reposted fromjok jok viazucha zucha
5793 7be9 400
Reposted fromhardkorwey hardkorwey viazucha zucha
4061 6f6d 400
Athens
Reposted fromunfolded unfolded viastrzepy strzepy
Reposted frombluuu bluuu viastrzepy strzepy
0120 2f09 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazucha zucha
7163 54ce 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazucha zucha
1476 06df 400
Reposted frommiki77 miki77 viazucha zucha
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl