Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2017

Usuń mnie
8422 3769 400
Reposted fromiamstrong iamstrong viacurlydreamer curlydreamer
6078 81a2 400
Reposted frommental-cat mental-cat viacurlydreamer curlydreamer

July 10 2015

Ja myślę, że ludzie różnie umierają: jedne przez chorobę, drugie przez oddalenie, trzecie przez to, że odmieniają się, czwarte... 
— Eliza Orzeszkowa – Ogniwa
Reposted bycytatynotperfectgirlbrzaskhunsertnieuciekajbadbloodagulek16zaganskynotthesameshitsuriambivalenceEtienlawendypandorciasecondlifeereeddpepper
4603 8a51 400
“Galileo’s Telescope” Illustration by Jake...
Reposted fromcuty cuty
Play fullscreen
Reposted fromechium echium
Ta cisza nie miała nic wspólnego ze spokojem.
— Joseph Conrad
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaserplesniowy serplesniowy
Każda kobieta lubi jak facet o nią walczy.
— Prawo Agaty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamaaartynnn maaartynnn
Reposted fromshakeme shakeme viaalensztajn alensztajn

No trudno, jest stuknięta. To nic. Chyba się w niej zakochałem.

— Świat nocy
Reposted fromresort resort viaemptyspacess emptyspacess
 Na pewno jest tak, że to, co przeżywa się z kimś, wspólnie z kimś – przeżywa się podwójnie
— Stachura
Reposted fromIriss Iriss viamaaartynnn maaartynnn
Mówić można z każdym – rozmawiać bardzo mało z kim.
— Feliks Chwalibóg
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaurwisko urwisko
Uwielbiam, kiedy książka jest napisana tak, że cytatami z niej chciałoby się wytapetować mieszkanie.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl