Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2017

- Myślę, że serce przypomina głęboką studnie. Nikt nie wie, co jest na dnie. Można tylko sobie wyobrażać na podstawie tego, co czasami wypływa na powierzchnię.
— Haruki Murakami – Ślepa wierzba i śpiąca kobieta
Reposted bycytatyquotesfuckyeahliteraturalittlemousemosowkeeplookingmesoutejestemjedenpanatogaiqusniskowopoolunsambaankablackheartgirlRuda-ShutySecret-Obsessionbanitkazyrafajakmidzisiajzlejakmidzisiajzlebanshemerryxoxocojestlostuniverseyield-to-megodsriseoneastOlsonekwszystkocozle12czerwcahope24Monia94khalavooidalliwantisyoudysjuxzuzka0chockolatehopeeselseyaurinkorusalkadmiralMezamemyfuckingrealitywildfreeheartno13baby
3368 bf08 400
Reposted fromAlcea Alcea viaoddity oddity
Reposted fromtwice twice viaoddity oddity
3218 3e5a 400
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viairmelin irmelin
Reposted frombluuu bluuu viairmelin irmelin
6478 5520 400
Reposted fromhawke hawke viawiksz wiksz
7099 caec 400
Reposted fromsiegmunda siegmunda viawiksz wiksz
6545 3cd8 400
Reposted fromiamstrong iamstrong viawiksz wiksz
4428 efec 400
Reposted fromkarambol karambol viawiksz wiksz
7982 2c05 400
1281 1705 400
6230 06b6 400
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaeternaljourney eternaljourney
9629 13dd 400

These 10 Fast-Growing New York City Companies Will Eat You for Breakfast

These 10 Fast-Growing New York City Companies Will Eat You for Breakfast

1865 4bb2 400
6970 2445 400
Reposted fromnyaako nyaako viajointskurwysyn jointskurwysyn
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
Reposted fromdreamadream dreamadream viapannaniczyja pannaniczyja
0362 6bea 400
Reposted fromsavatage savatage viagreywolf greywolf

September 10 2017

Od niepamiętnych czasów nie da się oddzielić poezji od symbolizmu. Tak jak nie można oddzielić piratów od rumu.
— Haruki Murakami – Kafka nad morzem
Reposted bycytatygreywolfjointskurwysynquotesfuckyeahliteraturaeternaljourneycrispybonesdiviMerrry98pannaniczyjawikszsweetnothinggczekoladowezatraceniebadbloodaktrisdiffusedmindcherrycokeebeliveinmemalineczkafranklymydear
2293 454c 400
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viapandorcia pandorcia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl