Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

Reposted frombluuu bluuu viajointskurwysyn jointskurwysyn
2904 e767 400
0730 4245 400
Lazy morning.
Reposted fromi-ann i-ann viablacksadcat blacksadcat
8031 c335 400
Tea calendar.
Reposted fromelentarie elentarie viajustmine justmine

Tumblr_m8pvhuu7ko1qz9qooo1_500_large

Reposted fromcarly carly viajointskurwysyn jointskurwysyn
2574 821c 400
Reposted fromtosiaa tosiaa viajointskurwysyn jointskurwysyn

April 25 2017

Ale wierz mi, Winston, rzeczywistość wcale nie jest czymś zewnętrznym. Rzeczywistość istnieje w umyśle ludzkim i nigdzie poza nim.
— George Orwell – Rok 1984
Reposted byquotesfuckyeahliteraturacytatyjointskurwysynshitsurikeeppurplecornflowersbesomeoneelsewrazliwaSkydelanazathianaschwarzerwolfKurkaWyluzujrusalkadmiralahuramazdalovemepleasepurplecornflowersmessinheadmyszkaminniegumisiowelovemidajmysteryblackcatBirdofParadiseschokoladehimmelkmjDimrostloveisnobigtruthknurekhopelesswandererpotrzaskSoulScreamintothewilldAinsworthCassSilentForestzuzajearbuzatoolonglikecrazycrazycrazymakemeateawdychamspalinypomsapapermanjustmineinafshutterspetitdaisy
2627 a8fc 400
7959 ab2c 400
Reposted fromTangizz Tangizz vianotnow notnow

February 14 2017

Usuń mnie
8422 3769 400
Reposted fromiamstrong iamstrong viagabunia gabunia
6078 81a2 400
Reposted frommental-cat mental-cat viagabunia gabunia

July 10 2015

Ja myślę, że ludzie różnie umierają: jedne przez chorobę, drugie przez oddalenie, trzecie przez to, że odmieniają się, czwarte... 
— Eliza Orzeszkowa – Ogniwa
Reposted bycytatynotperfectgirljointskurwysynhunsertnieuciekajbadbloodagulek16zaganskynotthesameshitsuriambivalenceEtienpandorciasecondlifeereeddpepper
4603 8a51 400
“Galileo’s Telescope” Illustration by Jake...
Reposted fromcuty cuty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl