Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2017

[...] im żywsza i szczersza jest miłość, tym bardziej powinna być tajemnicza, okryta zasłoną. Nie powierzajmy naszej tajemnicy nikomu.
— Honoré de Balzac – Ojciec Goriot
Reposted bylottibluebelllekkaprzesadaslomkacytatyfuckyeahliteraturaquotesOkruszekmisseverythingpiehusiirritabilityitmakesmecalmtractableJosettelagabugudzieciak12upintheskyrusalkadmiralgoldenboyautunnoszyderasgrialux3imasbraveasurthauturiensweaterweathermysteriousshadowohmydeerhersmileno13babygosiuuaam16kingavonschabertwinterswallowlekkaprzesadasinfoniademiedo
4267 a739 400
Reposted fromscorpix scorpix
0474 72bd 400
Reposted fromdeadgwen deadgwen viadzony dzony
5080 de2f 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadzieciak12 dzieciak12
3020 04d1 400
Reposted fromIriss Iriss viadzieciak12 dzieciak12
6470 467b 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadzieciak12 dzieciak12
0382 9d96 400
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viadzieciak12 dzieciak12
9233 534c 400
1260 5e22 400
Reposted fromsquishi squishi viaeternaljourney eternaljourney
6038 76b6 400
Reposted fromtutaj tutaj viaeternaljourney eternaljourney
W życiu nie chodzi o to, by przeżyć burzę, ale o to, by tańczyć w deszczu.
— "Stokrotki w śniegu" Richard Paul Evans
7608 f6d1 400
Reposted fromFlau Flau viaeternaljourney eternaljourney
3116 f484 400

June 09 2017

Śmierć chwyta nas nie pytając, czy nam do smaku. Nie wiadomo nigdy, kto z brzegu.
— Honoré de Balzac – Ojciec Goriot
Reposted byquotescytatyfuckyeahliteraturaeternaljourneymyinstantneedlittlewhiteliesmesoutedzieciak12autunnopuremindxkaciemilordzie
Reposted fromshakeme shakeme viaimpressive impressive
9148 db31 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaimpressive impressive
5144 e96e 400
Reposted fromkrzysk krzysk viaimpressive impressive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl