Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2017

3619 5f88 400
Reposted fromkrzysk krzysk viaimpressive impressive
Reposted fromshakeme shakeme viaimpressive impressive
1510 847f 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamiamor miamor
6970 2445 400
Reposted fromnyaako nyaako viailovegreen ilovegreen

May 26 2017

Ojciec powinien ciągle dawać, żeby czuć się szczęśliwym. Wciąż dawać, to znaczy być ojcem
— Honoré de Balzac – Ojciec Goriot
Reposted byquotescytatyfuckyeahliteraturachildrenmesouteanotherwaytodiedelicja8Skydelangingerowaabansheohmydeerrusalkadmiralcorazonilovegreenkaciemilordzie
5296 e50a 400
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viagraphic-art graphic-art
1737 195f 400
Chciałabym kiedyś usłyszeć, jak moje dziecko mówi do mnie "mamo"
Reposted fromiamstrong iamstrong viachildren children
0705 e06f 400
Reposted fromchildren children
Reposted fromshakeme shakeme viachildren children
9024 43c7 400
P. Czerwiński, Międzynaród #2
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaevuszka evuszka
1864 c3ad 400
Reposted frommaardhund maardhund viaawaken awaken
Każdy od czasu do czasu dostaje gwałtownego ataku wątpliwości z rodzaju co by było gdyby.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viaSkydelan Skydelan

May 24 2017

usuń z niedoskonałego życia wszystko, co nie ma sensu, a utraci ono nawet swą niedoskonałość
— Haruki Murakami – Sputnik Sweetheart
Reposted bylaparisiennelottibluebellfuckyeahliteraturacytatyquotesSkydelanupintheskyfreewayheartbreaketernaljourneykatastrofoilovegreenklaudialucjaohmydeerpuszkaoutoflovemycelineawakenifyouleavegosiuuaam16chachiBloodEveavooidasylopathpelnaradoscinaturalgingerMySoupx3kaktuAmericanlovergugualliwantisyoulovesweetssomewhereonlyweknowpoulermyouevuszkakmjtantalumaanetaxxaktrisbebravebeattmanhopeMezamepatuspatusamericanoencoortongoszanevrosepurplecornflowers
9916 d6d3 400
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viazuzajearbuza zuzajearbuza
3145 0cf9 400
Reposted fromlaters laters vialovemeplease lovemeplease
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl