Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2017

July 04 2017

[...] kobiety są zawsze szczere, nawet w fałszu, bo zawsze są posłuszne jakiemuś naturalnemu uczuciu.
— Honoré de Balzac – Ojciec Goriot
Reposted bycytatyquotesfuckyeahliteraturapatrzpodnogiexoticflowerSkydelanalliwantisyoufrytkatosiabluejanedobrebopolskielottibluebellhighsoulelusivesomemistakespozakontrolaSapereAudecholeraover-landhoudaleniwieeclittlemouselikearollingstonetobecontinuedszyderasziiizmadadreamsomebunnypodprzykrywkasentymentalnashovelrusalkadmiralkrolewnabalonowaniskowodreamsneverdiecudokuamkejtbansheinspirations2708szmaypocalujmnieMerrry98dolinasmokowstopmedziewczynaszamanabesomebodysugarvenompodkreslajmnieowieczkaawakenedsanitasSkydelanyouaresonaivesoSaditemizemartullachceblantao5ranolekkaprzesadaalliwantisyouIzUuUawakenedkmjBloodEvekasprzak88dreamfortressahazaynlowwannieniedoopisanialekkaprzesadapikkumyymessinheadczarnykmjKawaiiNamidaniskowowarkoczblacksadcatKabaNewLifeunique-wmheavencanwaitasylopathcrystalcleodangellekkaprzesadaseaweedniskowosinfoniademiedostrangemesalatokittylitterdozylnie
7014 d633 400
Typewriter
Reposted fromgruetze gruetze viagoldenboy goldenboy
8664 8f1a 400
Reposted fromowca owca viaOkruszek Okruszek
Ileż razy, żeby nazwać to, co czuję, musiałem to najpierw przeczytać.
— Andrzej Franaszek
Reposted fromlakonika lakonika viaOkruszek Okruszek
7075 fda2 400
Reposted fromnudes nudes viaOkruszek Okruszek
1250 efc5 400
Reposted fromwetpussycat wetpussycat viacomeslullaby comeslullaby

Jaka ona jest? - pyta ojciec.
- Co Ci będę mówił. Jest taka, że jeszcze nie zdąży wyjąć papierosa, a już się zjawia trzech facetów z ogniem.

— Jarosław Borszewicz - Mroki
Reposted fromoblivions oblivions viacomeslullaby comeslullaby
gdy kobieta okazuje niezdecydowanie, natychmiast podejmij za nią decyzję
Ale ludzie nie zmieniają się z dnia na dzień bez powodu. Coś musiało się stać. Nikt tak po prostu nie rezygnuje ze wszystkiego.
— ,,Przemilczenia''-Sue Eckstein
Reposted fromaynis aynis viacomeslullaby comeslullaby
Obdarz rozmówcę przestrzenią, w której może on zaistnieć.
— Eckhart Tolle
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaautunno autunno
7622 8f41 400

the-night-picture-collector:

Alain Delon, alone among others, 1962

Reposted fromLittleJack LittleJack viawinterswallow winterswallow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl