Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2017

7603 9a7b 400
"Moim zdaniem, największą stratą dzieci w ostatnim trzydziestoleciu jest fakt, że nie istnieje dla nich żadna przestrzeń wolna od dorosłych. Nie ma już drzewa na podwórku, gdzie mogłyby przebywać same. Dawniej dzieci kształtowały swoje kompetencje społeczne w zabawie i komunikacji z innym dziećmi. Takiej możliwości już prawie nie mają, bo nawet kiedy są razem, to dookoła stoją dorośli, którzy się do wszystkiego wtrącają. Na dodatek, często są oni tak idealistycznie usposobieni, że nie tolerują żadnych konfliktów. Niewesoło jest być dzisiaj dzieckiem z tymi dorosłymi, którzy nie odstępują ich na krok. A przy tym zaczyna się w różnych środowiskach pedagogicznych mówić, że dzieci mają wielką potrzebę granic. To po prostu trudne do uwierzenia, bo życie dzieci nigdy nie było bardziej ograniczone niż teraz."
Jesper Juul – Przestrzeń dla rodziny
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialubiedarkside lubiedarkside
3718 d0be 400
Reposted from1923 1923 vialubiedarkside lubiedarkside
Zdarza się niekiedy ,że zobaczywszy zupełnie nieznanych ludzi, zaczynają nas oni nagle i nieodparcie zajmować już od momentu w którym ich ujrzeliśmy, zanim jeszcze padnie jakiekolwiek słowo.
— zbrodnia i kara
Reposted fromSkydelan Skydelan vialubiedarkside lubiedarkside

July 11 2017

Nie handluj swoją głową, jeśli nie mówisz o sobie. Inni ludzie zawsze mogą skrywać swoje mroczne tajemnice.
— Salwa an-Nu′ajmi – Smak miodu
Reposted byquotescytatylubiedarksidenotperfectgirlzoidessinemoilapaixjustapersonrusalkadmiralatramentovvanieobecnoscbadalenadirtyliaryield-to-mejointskurwysyn
4278 cc24 400
Reposted fromcuty cuty viaaynis aynis
Co się do cholery ze mną dzieje? czemu się tak zachowuje?
— Co mi robi taki rozpierdol w głowie?
Reposted fromPoranny Poranny viaalliwantisyou alliwantisyou
W książkach wszystko jest proste – łapią mordercę, zło zostaje ukarane, świat jest przewidywalny. A jeśli nie – to zawsze możesz podejrzeć ostatnią stronę. A w życiu? Życiem rządzi przypadek, ślepy los.
— Dom nad rozlewiskiem
Reposted fromzoou zoou
8228 3986
Reposted fromczajnikq czajnikq viaszydera szydera
- Chyba średnio umiesz o siebie walczyć, co?
- Nie potrafię tego wcale. Nie umiem, bo się wstydzę.
— Olga Frycz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
Rodzice powinni zaliczać jakieś kursy, zanim dopuści się ich do rozmnażania.
— "Ćpun".
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viamojanazawsze mojanazawsze
2286 2c73 400
Reposted fromvanitaas vanitaas viamojanazawsze mojanazawsze
Reposted fromFlau Flau viachudazupa chudazupa
2122 f90f 400
Reposted fromnfading nfading viaalliwantisyou alliwantisyou
4588 a062 400
Reposted frommyjapanese myjapanese viaalliwantisyou alliwantisyou
Pozwól sobie na słabości. Nie musisz być perfekcyjna. Pieprz to. A potem odetchnij.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaoutoflove outoflove
8768 a991 400
Zna­lezienie właści­wej oso­by jest tak sa­mo ważne, jak by­cie właściwą osobą. 
— Marion Stroud
Reposted fromjdeg jdeg viaoutoflove outoflove

July 10 2017

Miłość jest dla ducha, a pożądanie dla ciała.
— Salwa an-Nu′ajmi – Smak miodu
Reposted bycytatyquotesoutoflovealliwantisyoucomiendoliricaimaybebadnoirceurnotperfectgirlhighsoulalliwantisyounecropixieEllaEllaJulaHeartNatalcynkaBalladynaavooidzlapmniezabiodrazdzirzuchaforeverremembermelaparisiennemyfuckingrealityKinKacAinsworthCassmadamebutterflyawakenednieobecnoschollygroveunreachable96dancingwithaghostcelnowacziazazelamkejtshovelnietutejszaundressme
0041 ac3b 400

papapu-u:

Cheers!(Meow)

7673 4a29 400
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl