Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2017

Zakochanie opisać jednym słowem - spojrzenie.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaOkruszek Okruszek
4636 1030 400
Reposted fromsarazation sarazation viahavingdreams havingdreams

July 17 2017

[...] posłanie kojarzy mi się ze snem,chorobą, narodzinami i śmiercią. Łóżko - z przyjemnością. Łóżko ma w sobie coś z tajemnicy, a pragnienie jest tajemnicą. Seks jest tajemnicą. Seks jest tajemnicą tajemnic. Przyjemność w moim umyśle powiązana jest z łóżkiem, nawet jeśli robiłabym to w windzie.
— Salwa an-Nu′ajmi – Smak miodu
Reposted bycytatyquotesmadadreamyield-to-meMonia94sziiizszyderajointskurwysynbadalenakedavrasentymentalnanoirceurohshitBilorahavingdreamsOkruszekolcdestroyeddotknijIzUuUBloodEvesharmota
Ernest Hemingway and one of his beloved cats
Na naszej planecie żyje pięć miliardów ludzi, tymczasem człowiek zakochuje się w jakiejś jednej osobie i nie wiadomo dlaczego, nie chce jej zmieniać na żadną inną.
— Jostein Gaarder
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaWilalena Wilalena
1481 4557 400

coffeeforthemoon:

Emilie Ristevski. @helloemilie on Instagram.

Reposted fromFlau Flau viaMagoryan Magoryan
6603 9dce 400
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viagabunia gabunia
9352 34c8 400
Reposted fromLittleJack LittleJack viagabunia gabunia
Do dojrzałego związku trzeba dojrzałych ludzi, tego nie przeskoczysz.
— dorośliśmy
6975 a477 400
4770 bf7f 400
Reposted fromnyaako nyaako vialubiedarkside lubiedarkside
2069 f99c 400
Jean-Philippe Charbonnier "Le Nord" 1958
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialubiedarkside lubiedarkside
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialubiedarkside lubiedarkside
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl