Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

6119 404f 400
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaMonia94 Monia94
6286 6a6d 400
Reposted fromoblivions oblivions viaMonia94 Monia94
0088 a6ae 400
5953 1d9b 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaMonia94 Monia94
5414 2225 400
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk viaMonia94 Monia94
Cisza ma kształt twojej nieobecności.
— Ochocki, Vithren, "Chuj, jak grafomania to grafomania, drukujemy"
Reposted fromvith vith viaMonia94 Monia94
Często przyłapywałem ją na tym, że patrzy na mnie tak, jakby mnie nigdy wcześniej nie widziała, zupełnie jakby chciała się mnie nauczyć.
— Jeanette Winterson "Płeć wiśni"
Reposted fromyourtitle yourtitle viaMonia94 Monia94
2975 cb4b 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viaMonia94 Monia94
- Wytrzymasz - powiedział. - Nawet wyobrażenia nie masz, ile można wytrzymać.
— Marek Hłasko, "Opowiadania"
Reposted fromatramentovva atramentovva viaMonia94 Monia94
-Polubiłam Cię wiesz?
-Wiem, tylko nie wiem dlaczego.
Reposted fromrawwwr rawwwr viaMonia94 Monia94
5657 8cd6 400
Reposted fromamatore amatore viaMonia94 Monia94

Audrey Hepburn and husband taking a walk in Stockholm (1959).


Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaMonia94 Monia94
4900 88bb 400
Nie ma przypadków, istnieje tylko cel, którego jeszcze nie rozumiemy.
— I. Słabuszewska-Krauze "Portugalka"
Reposted fromM-M M-M viaMonia94 Monia94
9628 fea9 400
Reposted fromerial erial viaMonia94 Monia94
5860 d4f4 400
Reposted fromoblivious oblivious viaMonia94 Monia94
A co to byłaby za miłość, gdyby kochającego nie było stać na trochę poświęcenia.
— Andrzej Sapkowski "Miecz przeznaczenia"
Reposted fromsugarvenom sugarvenom vialittlemouse littlemouse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl